(976) 7000-2406 info@monanir.mn
 

 

 

СОНСГОЛЫН АППАРАТЫН ТӨРӨЛ

Сонсголын аппарат нь үндсэн 2 төрөл байдаг ба та өөрийн сонсох хэрэгцээ, чихний хэлбэр болон амьдралын хэв маягаас хамааран сонгох боломжтой.

 

WIDEX BEYOND ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ >

ХҮССЭНЭЭРЭЭ ХОЛБОГД ХЯЗГААРЫГ ДАВ