(976) 7000-2406 info@monanir.mn
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Хүний чих, сонсгол нь маш чухал мэдрэхүйн эрхтэн бөгөөд сонсгол буурч байгаагаа мэдэх нь хүн бүрт хүндээр тусдаг. Гэвч энэ байдлаас гарахад туслах олон шийдлүүдийн нэг нь сонсголын аппарат юм.
DREAM

Ямарч сонсголын аппарат сонсох чадамжийг сайжруулдаг. Харин тэднээс онцгой нэг нь байгалийн, бодит дуу авиаг хүргэнэ. Widex DREAM таны өдөр тутмын бодит дуу...

UNIQUE/2016

 

UNIQUE: ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ШИНЭ ШИЙДЭЛ

  • Дуу авианы илүү өргөн хүрээ
  • Салхины чимээ бууруулагч
  • Сонсох орчныг автоматаар таньж зохицуулагч
 
 

BEYOND/2017

 

ХҮССЭНЭЭРЭЭ ХОЛБОГД, ХЯЗГААРЫГ ДАВ...

  • Хамгийн чанартай дуу дамжуулалт
  • Батарейн ажиллагаа хамгийн урт
  • Дэгжин бас ухаалаг Апп