(976) 7000-2406 info@monanir.mn
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

Сонсгол нь чухал мэдрэхүй бөгөөд сонсох мэдрэхүйгээ алдаж байгаагаа мэдэх хүн бүрт хүндээр тусдаг. Гэвч энэ байдлаас гарахад туслах олон сайн шийдлүүд байдгийн нэг нь сонсголын аппарат юм.
DREAM

Ямарч сонсголын аппарат сонсох чадамжийг сайжруулдаг. Харин тэднээс онцгой нэг нь байгалийн, бодит дуу авиаг хүргэнэ. Widex DREAM бодит дуу авиа.

CLEAR

Энэхүү загвар нь утасгүй технологи /wireless/ бүхий, хоёр сонсголын аппарат хоорондоо мэдээлэл дамжуулж хамтран ажилладаг гайхалтай технологи юм. 

MENU

Дахин давтагдашгүй дуу боловсруулах платформ бүхий энэхүү загвар нь шуугиан багасгагч,  өндөр түвшний шахалтын систем, исгэрээ цуцлагч зэрэг өвөрмөц үйлдлүүдийг өөртөө багтаасан байдаг. 

UNIQUE

UNIQUE бусад сонсголын аппаратуудаас юугаараа давуу вэ?

  • Дуу авианы илүү өргөн хүрээ
  • Салхины чимээ бууруулагч
  • Сонсох орчныг автоматаар таньж зохицуулагч