(976) 7000-2406 info@monanir.mn
 

 

 

Чихэн дотор байрлах сонсголын аппарат

Getting the perfect fit for a hearing aid is simple with CAMISHA - Widex’ advanced laser technology.

These hearing aids fit directly in your ear so it is important that they have the right shape and size for ultimate comfort and optimal sound quality. Explore our in-ear hearing aids.

 

CIC

COMPLETELY-IN-CANAL (CIC): ЧИХНИЙ СУВАГТ БАЙРЛАХ СОНСГОЛЫН АППАРАТ

Чихний сувагт байрлах CIC загвар нь хамгийн жижиг хэмжээтэй сонсголын аппарат бөгөөд хөнгөнөөс, дундаж хэлбэрийн (mild to moderate) сонсголын бууралтанд ашиглах боломжтой. CIC загварыг тухайн хүний чихний сувгаас хэв авч хийдэг бөгөөд дотроо бүх электрон хэсгүүдийг агуулсан хуяг (shell) юм.

Энэ загвар нь чихний сувагт гүн суудаг тул сонсголын аппарат бараг харагддаггүй,  гоо зүйн талаас ихээхэн давуу талтай. Таныг сонсголын аппарат хэрэглэж буйг хэн ч анзаарч харахгүй. CIC загварын сонсголын аппарат нь бүрэн автомат ажиллагаатай.

 

 

XP (ITE)

IN-THE-EAR (ITE)

Чихэн доторх загвар нь (in-the-ear-ITE) хөнгөнөөс хурц хэлбэрийн (mild to severe) сонсголын бууралттай хүнд тохиромжтой. ITE загварын бүх электрон хэсгүүд нь shell буюу хуяг дотор байрладаг. Энэ төрлийн сонсголын аппаратын ихэнхи хэсэг нь чихний сувагт байрладаг боловч чихний дэлбэнд гадна хуяг нь харагддаг. Та энэ төрлийн сонсголын аппаратыг сонгосон тохиолдолд дууны түвшин тохируулах, сонсох програм өөрчлөх товчлуурыг нэмж хийлгэх боломжтой.

 

UNIQUE сонсголын аппаратын загварууд >

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах