(976) 7000-2406 info@monanir.mn
 

 

 

ЧИХНИЙ СУВАГТ БАЙРЛАХ ЗАГВАРУУД

НУУЦЛАГ БАС ДЭГЖИН ТАНЫ УХААЛАГ ХАМТРАГЧ

 

CIC

COMPLETELY-IN-CANAL (CIC): ЧИХНИЙ СУВАГТ БАЙРЛАХ СОНСГОЛЫН АППАРАТ

Чихний сувагт байрлах CIC загвар нь хамгийн жижиг хэмжээтэй сонсголын аппарат бөгөөд хөнгөнөөс, дундаж хэлбэрийн (mild to moderate) сонсголын бууралтанд ашиглах боломжтой. CIC загварыг тухайн хүний чихний сувгаас хэв авч хийдэг бөгөөд дотроо бүх электрон хэсгүүдийг агуулсан хуяг (shell) юм.

Энэ загвар нь чихний сувагт гүн суудаг тул сонсголын аппарат бараг харагддаггүй,  гоо зүйн талаас ихээхэн давуу талтай. Таныг сонсголын аппарат хэрэглэж буйг хэн ч анзаарч харахгүй. CIC загварын сонсголын аппарат нь бүрэн автомат ажиллагаатай.

 

 

XP (ITE)

IN-THE-EAR (ITE)

Чихэн доторх загвар нь (in-the-ear-ITE) хөнгөнөөс хурц хэлбэрийн (mild to severe) сонсголын бууралттай хүнд тохиромжтой. ITE загварын бүх электрон хэсгүүд нь shell буюу хуяг дотор байрладаг. Энэ төрлийн сонсголын аппаратын ихэнхи хэсэг нь чихний сувагт байрладаг боловч чихний дэлбэнд гадна хуяг нь харагддаг. Та энэ төрлийн сонсголын аппаратыг сонгосон тохиолдолд дууны түвшин тохируулах, сонсох програм өөрчлөх товчлуурыг нэмж хийлгэх боломжтой.

 

WIDEX BEYOND ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ >

ХҮССЭНЭЭРЭЭ ХОЛБОГД ХЯЗГААРЫГ ДАВ