ДЭГЖИН БАС ХЯЛБАР

ТҮЛХҮҮРНИЙ ООСОРТОЙ ДҮЙЦЭХҮЙЦ ЖИЖИГ ХЭМЖЭЭ

RC-DEX удирдлага нь түлхүүрийн оосорын хэмжээтэй, жижиг, хэрэглэхэд энгийн бас хялбар. Та удирдлагыг ашиглан сонсголын аппаратын дууны хүчийг нэмэх, багасгах, сонсох програмаа өөрчлөх боломжтой. Түүнчлэн TV Play төхөөрөмжөөр телевиз үзэх үедээ ч ашиглаж болно.

 

 

 

Та худалдан авалт хийхийн өмнө манай үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу
Манай үйлчилгээний нөхцөлийг хүндэтгэсэн танд баярлалаа.