ХОЛБОГД, УДИРД, ХЯНА

ХОЛБОГД, УДИРД, ХЯНА

 

Widex DEX төхөөрөмжүүд нь таны сонсголын аппаратыг аудио хэрэгсэл, алсын удирдлага, телевиз, гар утас эсвэл суурин утастай хялбархан холбоход тусална. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай сонсголын мэргэжилтнээс авах боломжтой.

Та худалдан авалт хийхийн өмнө манай үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу
Манай үйлчилгээний нөхцөлийг хүндэтгэсэн танд баярлалаа.