WIDEX RC DEX

АЛСЫН УДИРДЛАГА

RC-DEX нь сонсголын аппаратын дууны түвшинг нэмэх, багасгах, сонсох програмыг өөрчлөх зориулалт бүхий удирдлага юм. Үйлдэл хийх бүрт дуут болон LED гэрлэн дохио өгнө. EVOKE, BEYOND, UNIQUE, DREAM, CLEAR, SUPER загварын сонсголын аппаратуудтай холбогдоно.
Та худалдан авалт хийхийн өмнө манай үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу
Манай үйлчилгээний нөхцөлийг хүндэтгэсэн танд баярлалаа.