FACT FRIDAY

Нийтлэгдсэн: 23-09-2019

Эрдэмтэдийн хийсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар сонсголын аппарат хэрэглэх нь сонсох чадварыг сайжруулахаас гадна сэтгэцийн өвчлөлөөс сэргийлдэг болох нь тогтоогдсон байна.

Та худалдан авалт хийхийн өмнө манай үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцана уу
Манай үйлчилгээний нөхцөлийг хүндэтгэсэн танд баярлалаа.